ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมการผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

วันนี้ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู โดยนายเจนฤทธิ์ รอเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอละงู ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล,สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสตูล,อำเภอละงู,โรงพยาบาลละงูและสถานีตำรวจภูธรละงู ออกประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมการผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้กับร้านค้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงและบริเวณท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ จำนวน 27ร้าน