ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขอำเภอละงู จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล