ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกใส่แก้วเลนส์ตาเทียม อำเภอละงู

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอละงู  ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกใส่แก้วเลนส์ตาเทียมอำเภอละงู  ครั้งที่ 17 โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  เป็นประธานในพิธีเปิด และนายแพทย์ปวิตร วนิชชานนท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู  กล่าวรายงาน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสากลุ่มพลังมวลชน และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก  ซึ่งมีประชาชนขึ้นทะเบียนรับบริการรักษาจำนวน 200 คน ณ โรงพยาบาลละงู   อำเภอละงู จังหวัดสตูล