โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๘๐๔ วปร.ด้านสาธารณสุข

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู ร่วมกับจนท.สาธารณสุข คปสอ.ละงู ประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ด้านสาธารณสุข ณ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา หมู่ที่ ๒ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โดยมีนายดานุช นาคสง่า ปลัดอาวุโสอำเภอละงู เป็นประธาน

 

วปร.ด้าน